در این قسمت هر روز با نکات گرامری مهم و کاربردی به همراه مثال و تمرین های متنوع همراه شما هستیم.
In this section, we shall accompany you with useful grammatical nota benes every day that will help you gain higher fluency in speaking, writing, reading and listening

Simple Present Tense

یکی از پرکاربردترین زمانهای زبان انگلیسی حال ساده هستش که به ما کمک می کند چند مساله را بیان کنیم. این موقعیتها را میتوانیم اینطور دسته بندی کنیم.

(بیشتر…)